asmenybės pedagogika

asmenybės pedagogika
asmenybės pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo mokslo kryptis, pasižyminti individualybės saviraiškos plėtote. Yra susiformavusios kelios šios pedagogikos srovės. Viena iš jų laikosi požiūrio, kad asmenybės esminė struktūra yra siela – organizmo gyvenimo ir asmenybės tobulumo kūrėja. Sieloje glūdi visi gyvenimo pradai ir užuomazgos, reikia tik pažinti jos aktyvumą. Tai gali padaryti jausmai, nes jie, o ne protas yra valios ir veiklos šaltinis. Todėl asmenybės tapsmo šaltinis – dvasinių vertybių išgyvenimas (Linde E. Persönlichkeitspädagogik. Leipzig, 1896). Kita šios krypties srove reikia laikyti pedagogų požiūrį, kad asmenybė nėra žmogui duota iš šalies, ji išugdoma (H. Gaudigas, 1860–1923). Tačiau asmenybės vidinę jėgą turi ugdyti ne pedagogas, o pats individas, supratęs savo vidinių ir išorinių galimybių santykius, atkakliai realizuojantis savo Aš pagal gyvenimo tikslus (žr. Gaudig H. Die Schule im Dienste der werdenden Persönlichkeit. Leipzig, 1917). Prie asmenybės pedagogikos priskiriama ir individualioji pedagogika (M. Montesori, H. Parkherst), naujosios mokyklos teoretikai ir egzistencialistinės pedagogikos atstovai. atitikmenys: angl. pedagogy of personality vok. Persönlichkeitspädagogik rus. педагогика личности ryšiai: dar žiūrėkegzistencialistinė pedagogika dar žiūrėkmokyklų reforma

Enciklopedinis edukologijos žodynas. 2007.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • egzistencialistinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Dabarties pedagogikos kryptis, grindžiama egzistencijos filosofija. Jos pradininkas – danų rašytojas, filosofas ir teologas S. Kierkegoras (XIX a. pirmoji pusė), o kūrėjai – XX a. filosofai M. Heidegeris, K …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • filosofinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Klasikinė pedagogika, grindžiama filosofiniu mąstymu apie žmogų, jo paskirtį, vystymąsi ir ugdymą. Pedagogika kilo iš filosofijos. Antikinės Graikijos sofistai ir filosofai buvo pirmųjų pedagoginių sistemų… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pragmatinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pragmatizmo filosofija grindžiama pedagogikos kryptis. Jos pradininkas – JAV pedagogas Dž. Diujis (1859–1952). Jis yra vienas iš žymiausių XX a. JAV pedagogų, kurio filosofijos pamatą sudaro utilitaristinės… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • socialinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagogikos mokslo disciplina, tirianti aplinkos veiksnių valdymą asmenybės visuomeninio auklėjimo tikslais. Pagrindinės socialinės pedagogikos kategorijos – profilaktika ir kompensacija. Socialinės… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • neopozityvistinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Šiuolaikinė pedagogikos kryptis, grindžiama pozityvistine filosofija. Žymesnieji jos atstovai: R. S. Pitersas (Anglija), R. Lochneris ir V. Klausas (Vokietija), Dž. Konantas (JAV). Jie skelbia pedagogikos… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • racionalistinė pedagogika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Pedagogikos kryptis sprendžiant ugdymo problemas pabrėžianti proto vaidmenį. Racionalizmo terminas pradėtas vartoti XIX a., nors jau graikų filosofas Parmenidas protą laikė tiesos kriterijumi. Racionalizmo… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • olimpinė pedagogika — statusas T sritis Kūno kultūra ir sportas apibrėžtis Socialinės pedagogikos sritis – mokslas apie sportinį žmogaus auklėjimą, remiantis humanistiniais olimpizmo idealais. Nagrinėja visuminį asmenybės socializacijos vyksmą, priartindamas ją prie… …   Sporto terminų žodynas

  • Persönlichkeitspädagogik — asmenybės pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo mokslo kryptis, pasižyminti individualybės saviraiškos plėtote. Yra susiformavusios kelios šios pedagogikos srovės. Viena iš jų laikosi požiūrio, kad asmenybės esminė struktūra… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • pedagogy of personality — asmenybės pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo mokslo kryptis, pasižyminti individualybės saviraiškos plėtote. Yra susiformavusios kelios šios pedagogikos srovės. Viena iš jų laikosi požiūrio, kad asmenybės esminė struktūra… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • педагогика личности — asmenybės pedagogika statusas T sritis švietimas apibrėžtis Ugdymo mokslo kryptis, pasižyminti individualybės saviraiškos plėtote. Yra susiformavusios kelios šios pedagogikos srovės. Viena iš jų laikosi požiūrio, kad asmenybės esminė struktūra… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”